1. สมาชิกที่เข้าร่วมวางเดิมพันกับเรา ท่านต้องทำความเข้าใจในกฎ-กติกา ของทางเว็บไซต์ของเราและยิน
ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านสมาชิกเอง โดยก่อนการร่วม
สนุกทีมงานจะถือว่า ท่านสมาชิกได้รับรู้ กฎ-กติกา นั้นๆเรียบร้อยแล้ว

2. เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน ท่านต้องเก็บรักษา Username และ Password ไว้เป็น
อย่างดี ห้ามมิให้ท่านสมาชิกนำไปใช้ร่วมกับผู้อื่น หากเกิดปัญหาขึ้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้
ปัญหาและการตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

2.1 หากท่านสมาชิกลืม Password สามารถโทรแจ้งกับทางทีมงาน เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ได้
ตลอด 24 ชม.

3. สมาชิกทุกท่านต้องทำการบันทึกข้อมูล รายการเล่นทุกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยัน
ว่ามีการเล่นเสร็จสมบูรณ์ หากเกิดปัญหาในรายการเล่นนั้นๆ หากท่านสมาชิกไม่ได้ บันทึกข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ทางทีมงานจะไม่สามารถติดตามปัญหาของรายการเล่นนั้นๆให้แก่สมาชิกได้
(ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลรายการเล่น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน)

4. การเปิดสมัครสมาชิกใหม่ ท่านสมาชิกต้องแจ้งข้อมูลจริงกับทางทีมงานเท่านั้น ทางบริษัทฯจะเก็บ
รักษาข้อมูลของท่านสมาชิกทุกท่านไว้เป็นความลับ

5. ท่านสมาชิกสามารถทำการย้ายเงินได้ภายใต้เงื่อนไข User เดียวกันเท่านั้น สามารถแจ้งย้ายได้ขั้น
ต่ำ 500 บาท แต่ไม่สามารถแจ้งย้ายเงินข้าม User ได้ และสามารถย้ายเงินได้วันละ 2 ครั้ง

6. การตัดสินของทีมงาน Sure8 ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทางบริษัทฯจะถือว่า สมาชิกทุกท่านได้ยอมรับกฏกติกาเงื่อนไข ที่บริษัทฯได้กำหนดไว้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วและทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้อง แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบล่วงหน้า

ติดต่อ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเลขบัญชีผ่าน ID Line:@sure8
ได้ตลอด 24 ชม.

ฝาก/ถอน สมาชิกที่หลังจากฝากเงินเข้ามาแล้วหรือต้องการถอนเงิน
กรุณาแจ้งติดต่อทีมงานผ่านทาง Line ID:@sure8

สมัครสมาชิก รอรับ User และ password
เพื่อใช้ในการร่วมสนุกผ่านหน้าเวบไซค์ได้ทาง Line ID: @sure8

(ท่านจะได้รับภายใน 30 นาที).